1. Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc về Tuyên Quang
2. Chị thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
3. Luật giao thông đường bộ
4. Thông tư ban hành bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
5. Tuyên truyền, quảng bá khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban năm 2024
6. Chỉ thị 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
7. Luật Lý lịch tư pháp
8. Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023 của Bộ giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  
9. Thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử”
10. Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
11. Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía bắc lần thứ 22 năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ
12. Tham gia Cuộc thi sáng tác các ca khúc về thành phố Hải Phòng  
13. Tuyên truyền các hình thức đổi bằng lái xe  
14. Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền ứng dụng Định danh điện tử quốc gia VNEID trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15. Kế hoạch tổ chức Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022