1. Quyết định phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
2. 143/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v đề nghị phê duyệt HS thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục: Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; Quảng trường Tân Trào thuộc dự án ĐTXD công trình: Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị DTLS QGĐB Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
3. 300/QĐ-SVHTTDL - Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích LSQG ĐB Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
4. 137/TTR-SVHTTDL - Tờ trình về việc đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Biển giáp ranh các tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Giang
5. 69/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v đề nghị thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và xây dựng nhà thường trực của Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
6. 71/TTr-SVHTTDL - Tờ trình về việc thẩm định chủ trương đầu tư công trình Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh và hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
7. 641/QĐ-UBND- Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Tượng đài Lý Tự Trọng
8. 1660/UBND-XD - V/v chủ trương đầu tư dự án xây dựng di tích Ban Thanh tra Chính phủ
9. 1667/UBND-ĐTXD- V/v lập mới chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử QGĐB Tân Trào tỉnh Tuyên Quang.
10. 60/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v đề xuất chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tổ chức Trung ương, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
11. 62/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
12. 144/BC-SVHTTDL - Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
13. Thông báo triển khai thi công công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng
14. Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
15. Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng Bảo tàng Tân Trào tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào