1. Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Căn cước công dân
2. Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2024
3. Kế hoạch Tổ chức Cuộc sáng tác ca khúc về Tuyên Quang năm 2024
4. Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
5. Chương trình Công tác năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
6. Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Tiếng hát gia đình tỉnh Tuyên Quang năm 2023
7. Kế hoạch Ứng phó thảm họa trong các lễ hội, sự kiện thể thao lớn, điểm du lịch
8. Kế hoạch Triển khai tổ chức các hoạt động trong Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023
9. 93/KH-SVHTTDL KẾ HOẠCH tổ chức giải Quần vợt Cúp Tân Trào mở rộng năm 2022
10. 92/KH-SVHTTDL KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
11. 91/KHLT-SVHTTDL-UBND Kế hoạch Tổ chức Giải đua Xe đạp Địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng năm 2022
12. 89/KH-SVHTTDL Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022 và những năm tiếp theo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    
13. 87/KH-SVHTTDL Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
14. 86/KH-SVHTTDL Kế hoạch tham gia thi đấu giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2022
15. 85/KH-SVHTTDL Kế hoạch Tổ chức Liên hoan văn hoá các dân tộc tỉnh Tuyên Quang gắn với Vòng thi Chung khảo “Người đẹp xứ Tuyên” năm 2022